$left
$middle

Om Fågelbacksskolan

I centrala Malmö finns Fågelbacksskolan, en högstadieskola där eleverna undervisas i en fräsch och ändamålsenlig miljö. Skolan har en gemensam definition av god undervisning men också tydliga strukturer, respektfullt bemötande och ett ständigt lärande i alla delar av organisationen.

Ledarskapet är stabilt och tydligt med höga förväntningar, ansvarsfördelning och tillit. Vi har undervisningen och lärandet i fokus och tillsammans bildar och fostrar vi våra elever att bli framtida världsmedborgare med valmöjligheter och framtidstro och tillsammans lär vi och utvecklas i en lärandekultur där just tillsammans är ett ledord för alla våra olika professioner på skolan.

Skolan har en profilering inom matematik och NO-ämnen, vilket innebär att vi arbetar för att fler elever ska bli intresserade av dessa ämnen både under sin skoltid och vid framtida yrkesval. Detta gör vi genom att göra undervisningen i dessa ämnen mer laborativ och genom att koppla undervisningen och lärandet till omvärlden och livet utanför skolan. Tack vare externa samarbeten med t.ex. Mathivation och andra aktörer vill vi ge möjligheter att öka motivationen och förståelsen för ämnena i ett samhällsperspektiv samt möjlighet till fördjupning på en mer avancerad nivå för de elever som önskar det.

Om du vill få en digital inblick i den dagliga verksamheten så rekommenderar vi varmt att du besöker skolans sida på Facebook där vi varje vecka publicerar bilder och inlägg som visar vad våra fantastiska elever och lärare gör hos oss.

Fågelbacksskolan

Fågelbacksskolan

Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Thottsgatan 5
sv