$left
$middle

Kontakta Fågelbacksskolan

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Charlotte Löfqvist
Rektor
Telefon: 0768-79 26 18
E-post: charlotte.lofqvist@malmo.se

Tuva Ingemarsson
Biträdande rektor med ansvar för elever och arbetslag 7
Telefon: 070-849 34 31
E-post: tuva.ingemarsson@malmo.se

David Jonsson
Biträdande rektor med ansvar för elever och arbetslag 8
Telefon: 0708-42 33 58
E-post: david.jonsson2@malmo.se

Emelie Sonesson Björåsen
Biträdande rektor med ansvar för elever och arbetslag 9, elevhälsa och särskild undervisningsgrupp
Telefon: 0709-70 73 25
E-post: emelie.sonessonbjorasen@malmo.se

Serviceteam

Margareta Andersson
Skoladministratör (frånvarofrågor/inloggningsuppgifter)
Telefon: 0729-81 50 30
E-post: margareta.andersson4@malmo.se

Mark Longhurst
Vaktmästare
Telefon: 0708-28 12 86
E-post: mark.longhurst@malmo.se

Alf Nordahl
IT-administratör
E-post: alf.nordahl@malmo.se

Jana Nylén
Bibliotekarie
Telefon: 0731-523 581
E-post: jana.nylen@malmo.se

Arbetslagstelefon: 0708-78 04 54

Christina Stjärnkvist, mentor 7a
E-post: christina.stjarnkvist@malmo.se

Sofi Faxheden, mentor 7a
E-post: sofi.faxheden@malmo.se

Andreas Lindahl, mentor 7b
E-post: andreas.lindahl@malmo.se

Barbara Hewitt Agerley, mentor 7b
E-post: barbara.agerley@malmo.se

Karin Rüdiger, mentor 7c
E-post: karin.rudiger@malmo.se

Lena Larsson, mentor 7c
E-post: lena.larsson5@malmo.se

Sofia Emanuel, mentor 7c - föräldraledig
E-post: sofia.emanuel@malmo.se

Matilda Ekelund, mentor 7d
E-post: matilda.ekelund@malmo.se

Filip Rubenson, mentor 7d
E-post: filip.rubenson@malmo.se

Sina Jeddi Alishah, mentor 7e
E-post: sina.jeddialishah@malmo.se

Daniel Clementsson, mentor 7e
E-post: daniel.clementsson@malmo.se

Olle Windeman, mentor 7f
E-post: olle.windeman@malmo.se

Anusche Noring, mentor 7f
E-post: anusche.noring@malmo.se

Marcus Grönwall, mentor 7g
E-post: marcus.gronvall@malmo.se

Ellinor Carlsson, mentor 7g
E-post: ellinor.carlsson@malmo.se

Arbetslagstelefon: 0733-32 77 32

Karin Lindqvist, mentor 8a
E-post: karin.lindqvist@malmo.se

Jessica Rydenius Varén, mentor 8a
E-post: jessica.rydeniusvaren@malmo.se

Christel Granat, mentor 8b
E-post: christel.granath@malmo.se

Viktoria Danbolt, mentor 8b
E-post: viktoria.danbolt@malmo.se

Radenko Milovic, mentor 8c
E-post: radenko.milovic@malmo.se

Uno Blaesild, mentor 8c
E-post: uno.blaesild@malmo.se

Matilda Perlkvist, mentor 8c - föräldraledig
E-post: matilda.perlkvist@malmo.se

Mirella Wolff, mentor 8d
E-post: mirella.wolff@malmo.se

Kristina Nordin, mentor 8d
E-post: kristinaelisabeth.nordin@malmo.se

William Berthagen Ehrenborg, mentor 8e
E-post: william.berthagen.ehrenborg@malmo.se

Fredrik Grosshög, mentor 8e
E-post: fredrik.grosshog@malmo.se

Jonas Nilsson, mentor 8f
E-post: jonas.nilsson@malmo.se

Sanna Lilja Sveborg, mentor 8f
E-post: sanna.liljasveborg@malmo.se

Susanne Olsson, mentor 8g
E-post: susanne.c.olsson@malmo.se

Magnus Quist, mentor 8g
E-post: magnus.quist@malmo.se

Arbetslagstelefon: 0708-78 04 50

Elise Svensson, mentor 9a
E-post: elise.svensson@malmo.se

Olivia Bothén, mentor 9b
E-post: olivia.bothen@malmo.se

Anton Lindberg, mentor 9b
anton.lindberg@malmo.se

Anna Davey, mentor 9b - föräldraledig
E-post: anna.davey@malmo.se

Karolina Ersoy, mentor 9c
E-post: karolina.ersoy@malmo.se

Azra Hilding, mentor 9c
E-post: azra.hilding@malmo.se

Annika Jeppson, mentor 9d
E-post: annika.jeppson@malmo.se

Martin Liliebladh, mentor 9d
E-post: martin.liliebladh@malmo.se

Mats Berntsson, mentor 9e
E-post: mats.berntsson@malmo.se

Klara Kullberg, mentor 9e
E-post: klara.kullberg@malmo.se

David Levau, mentor 9f
E-post: david.levau@malmo.se

Pernilla Hermansson, mentor 9f
E-post: pernilla.hermansson@malmo.se

Anna Sahlin, mentor 9g
E-post: anna.sahlin@malmo.se

Charlotte Ahlgren, mentor 9g
E-post: charlotte.ahlgren@malmo.se

Amina Aknouche Phanivong - föräldraledig
E-post: amina.aknouche@malmo.se

Karl Petersson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0729-63 54 77
E-post: karl.petersson@malmo.se

Jonas Horn
Kurator
Telefon: 0708-78 04 76
E-post: jonas.horn@malmo.se

Jenny Engvall
Skolsköterska
Telefon: 072-963 54 76
E-post: jenny.engvall@malmo.se

Oscar Westberg
Socialpedagog
E-post: oscar.westberg@malmo.se
Telefon: 0709-15 21 25

Gabriella Jimenez
Specialpedagog
E-post: gabriella.jimenez@malmo.se
Telefon: 0733-16 52 49

Anna Roslund
Speciallärare
E-post: anna.roslund@malmo.se

Emely Persson
Speciallärare
E-post: emely.persson@malmo.se

Anna Cesar Reiderstad
Speciallärare
E-post: annac.reiderstadcesar@malmo.se

Martin Cedercrantz
Lärare
E-post: martin.cedercrantz@malmo.se

Marleén Modig
Elevkoordinator
Telefon: 0708-78 04 61
E-post: marleen.modig@malmo.se

Sandra Ingemansson
Specialpedagog
E-post: sandra.ingemansson@malmo.se

Simon Johnson
Speciallärare
E-post: simon.johnson@malmo.se

Martin Björnberg
Lärare
E-post: martin.bjornberg@malmo.se

Fatin Mazin Aljadari
Elevkoordinator
E-post: fatin.mazinaljadari@malmo.se

En av skolans huvuduppgifter är att förbereda eleverna för det arbetsliv och samhälle som väntar. SYV är det sammanfattande begreppet för dessa inslag i undervisningen.

För att främja kontakten mellan skola och arbetsliv erbjuder skolan också praktisk arbetslivsorientering (PRAO) under två veckor i årskurs 8.

Kontaktuppgifter till vår studie- och yrkesvägledare, Karl Petersson:
Telefon: 0729-63 54 77
E-post: karl.petersson@malmo.se

sv