Studie- och yrkesvägledning (SYV) och PRAO

En av skolans huvuduppgifter är att förbereda eleverna för det arbetsliv och samhälle som väntar och SYV är det sammanfattande begreppet för dessa inslag i undervisningen.

För att främja kontakten mellan skola och arbetsliv erbjuder skolan också praktisk arbetslivsorientering (PRAO) under två veckor i årskurs 8.

Senast ändrad: