$left
$middle

Studie- och yrkesvägledning

En av skolans huvuduppgifter är att förbereda eleverna för det arbetsliv och samhälle som väntar och SYV är det sammanfattande begreppet för dessa inslag i undervisningen.

För att främja kontakten mellan skola och arbetsliv erbjuder skolan också praktisk arbetslivsorientering (PRAO) under två veckor i årskurs 8.

Studie- och yrkesvägledare sjukskriven

Vår studie- och yrkesvägledare, Lars Kårholm, är sjukskriven. Vi har emellertid lyckats och fått möjlighet att låna en erfaren studie- och yrkesvägledare från en annan skola i Malmö en dag i veckan terminen ut. Han heter Karl Petersson och hans primära fokus under resten av vårterminen kommer vara att vägleda eleverna i årskurs 9 under omvalsperioden till gymnasiet.

Karl kommer att vara på Fågelbacksskolan varje torsdag och nås på följande mailadress: karl.petersson@malmo.se