$left
$middle

Geijerskolan

Geijerskolan har 620 härliga elever från förskoleklass upp till årskurs 6, en stor kreativ fritidshemsverksamhet och 80 engagerade medarbetare.

På Geijerskolan finns en skolledning som värnar om goda relationer och ett gott arbetsklimat för alla elever och medarbetare. Tillsammans arbetar vi för varje elevs bästa skola och varje medarbetares bästa arbetsplats. Geijerskolan är belägen på Limhamn och har sedan 2016 nya ljusa lokaler. Vi har nära till Malmös kulturliv och Ribbans sköna natur.

Om Geijerskolan

Geijerskolan har 620 härliga elever från förskoleklass upp till årskurs 6, en stor kreativ fritidshemsverksamhet och 80 engagerade medarbetare.

Geijerskolans fritidshem

På Geijerskolans fritidshem stimuleras elevernas utveckling och lärande samtidigt som de ges en meningsfull fritid.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv