$left
$middle

Glasbruksskolans Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande, men också erbjuda vila och lek.

På morgonen innan skolan och på eftermiddagen när skolan är slut har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem. Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar. Frukost och mellanmål serveras dagligen, även på lov- och studiedagar.

Fritidshemmen är till för skolbarn från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Vem har rätt till plats på fritidshem?

Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem åt sina barn. Rätt till fritidshem kan också finnas för den elev som har ett eget behov på grund av familjens situation.

Avdelningar på Glasbruksskolans fritidshem

Glasbruksskolans fritidshem har fem avdelningar med olika åldersindelningar: Jollen, Koggen, Briggen, Fregatten och Kryssaren. Alla fritidsavdelningar har aktiviteter både ensamma och tillsammans med övriga avdelningar. Glasbruksskolans fritidshem är tryggt, lustfyllt och utvecklande. Ett fritidshem där:

  • barns utveckling står i fokus.
  • delaktighet och inflytande genomsyrar alla planeringar och aktiviteter.
  • vi synliggör lärandet för barnen genom dokumentation.
  • vi arbetar aktivt med språkutveckling och med IKT (Information, kommunikation och teknik).