Om Glasbruksskolan

Glasbruksskolan startade sin verksamhet i augusti 2016. I dag är det en F–5-skola. Skolan har i nuläget 425 elever. Skolan ligger i Limhamns Sjöstad med närhet till hav och Ribersborgsstranden.

Skolan kommer successivt att utökas till en F–6-skola för totalt 525 elever med tre klasser i varje årskurs.

På Glasbruksskolan vill vi

  • ge våra elever goda kunskaper och färdigheter så att de är väl rustade inför framtiden.
  • skapa förutsättningar för ett livslångt lärande i en kreativ och stimulerande miljö, som präglas av ömsesidig respekt.
  • lära våra elever att ta ansvar och utvecklas i sitt lärande utifrån sina egna förutsättningar.
  • under läsåret 2019/2020 fokusera på språkutvecklande arbete och IKT (Informations- och kommunikationsteknik).

Namnet Glasbruksskolan

Skolan byggs på den plats där AB Mellins Glasbruk startade sin verksamhet år 1899. Mellins Glasbruk tillverkade buteljglas för export under några år kring sekelskiftet men lade ner sin verksamhet redan 1905. Buteljglasproduktionen på glasbruket återupptogs 1916, då i regi av AB Malmö Glasbruk. Glasbruksverksamheten upphörde 1935, och lokalerna övergick därefter till att bli metallgjuteri, vilket pågick till och med 1977.

Limhamns historia med hamnverksamhet och industri ger hela området ett djup och en förankring, som Malmö stad ofta valt att uppmärksamma i val av kvarters-, gatu- och parknamn. Området kring det gamla glasbruket bär dessa levande spår av sin historia, kajen som bruket använde sig av heter Glasbrukskajen, och den nyanlagda parken som sträcker sig från skolan som byggs ner till vattnet heter Glasbruksparken.

Senast ändrad: