$left
$middle

Gullviksskolans bibliotek

Skolbiblioteket på Gullviksskolan ligger centralt placerat i huvudbyggnaden. Till biblioteket är alla på skolan välkomna för att läsa, låna, söka information eller sitta och studera i lugn och ro. Biblioteket är bemannat med en bibliotekarie på heltid som inspirerar till elevernas läsning i biblioteket men även kommer ut till klassrummen för att bokprata eller arbeta med källkritik.

Skolbibliotekets mål är att inspirera alla elever till läslust och nyfikenhet inför litteratur. Bibliotekarien arbetar tillsammans med pedagogerna och samplanerar inför läsfrämjande verksamhet, källkritik och informationssökning. I biblioteket har vi skapat en mysig miljö med växande tillgång till böcker som barnen efterfrågar och lockar dem till läsning.

Om du som vårdnadshavare vill ha boktips eller stöd kring ditt barns läsning så får du gärna kontakta bibliotekarien Lisa, lisa.hamfors@malmo.se

Vill du hitta en särskild bok, låna ljudbok, låna om eller se ditt bibliotekskonto, logga in via Malmö skolbiblioteks hemsida.

Kontaktinformation

 • Gullviksskolan

  • Telefon:  040-34 73 52
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Ljungholmsgatan 9
sv