$left
$middle

Hermodsdals­skolan

Hermodsdalsskolan är en F–9-skola med cirka 530 elever. Hermodsdalsskolan har även en anpassad grundskola för elever i årskurs 1-9 med 23 elever.

Skolan arbetar för goda relationer mellan vuxna, elever och vårdnadshavare. Lektionerna har en tydlig struktur där alla lärare arbetar efter samma modell. Fritidsverksamheten har 145 elever och den står för god pedagogisk miljö och utgår från elevernas intresse och nyfikenhet. Vi utgår från ett heldagsperspektiv.

Hermodsdalsskolan är en partnerskola med tilläggsavtal. Detta innebär att vi tar emot många studenter från Malmö Universitet och därför har Hermodsdalsskolan ett nära samarbete med universitetet. Personalen deltar i eller håller i seminarier för studenter. Skolan strävar efter att alla lärare ska ha gått eller har för avsikt att gå handledarutbildningen på 7,5 högskolepoäng.

Hermodsdalsskolan är en 1-1-skola där datorn används som pedagogiskt hjälpmedel och administrativt stöd i det dagliga arbetet. Lärare och elever är bekväma med olika IT-baserade hjälpmedel i undervisningen och de använder bland annat Infomentor och Googles alla verktyg dagligen i verksamheten. Hermodsdalsskolan har IT-TeachMeet några tillfällen per år där all pedagogisk personal får chansen att visa upp goda exempel från verksamheten.

Om Hermodsdalsskolan

Skolan arbetar för goda relationer mellan vuxna, elever och vårdnadshavare.

Hermodsdalsskolans anpassad grundskola

Hermodsdalsskolans anpassade skola är beläget i Fosie stadsdel.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv