$left
$middle

Hermodsdalsskolan

Bild på Hermodsdalsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Hermodsdalsskolan är en F–9-skola med cirka 530 elever. Hermodsdalsskolan har även en grundsärskola för elever i årskurs 1-9 med 23 elever.

Skolan arbetar för goda relationer mellan vuxna, elever och vårdnadshavare. Lektionerna har en tydlig struktur där alla lärare arbetar efter samma modell. Fritidsverksamheten har 145 elever och den står för god pedagogisk miljö och utgår från elevernas intresse och nyfikenhet. Vi utgår från ett heldagsperspektiv.

Hermodsdalsskolan är en partnerskola med tilläggsavtal. Detta innebär att vi tar emot många studenter från Malmö Universitet och därför har Hermodsdalsskolan ett nära samarbete med universitetet. Personalen deltager i eller håller i seminarier för studenter. Skolan strävar efter att samtliga lärare ska ha gått eller ha för avsikt att gå handledarutbildningen på 7,5 hp.

Hermodsdalsskolan är en 1-1-skola där datorn används som pedagogiskt hjälpmedel och administrativt stöd i det dagliga arbetet. Lärare och elever är bekväma med olika IT-baserade hjälpmedel i undervisningen och de använder bland annat Infomentor och Googles alla verktyg dagligen i verksamheten. Hermodsdalsskolan har IT-TeachMeet några tillfällen per år där all pedagogisk personal får chansen att visa upp goda exempel från verksamheten.

Snabbval till skolans sidor