$left
$middle

Om Hermodsdalsskolan

Hermodsdalsskolan är en F–9-skola med cirka 530 elever samt en fritidsverksamhet med 145 barn. Vi har även en grundsärskola med elever i årskurs 1.

Fritidsverksamheten står för god pedagogisk miljö och utgår från barnens intresse och nyfikenhet. Vi utgår från ett heldagsperspektiv och fritidspedagogerna samverkar med lärarna för att möjliggöra en helhetssyn för barnen.

Demokrati — barns och elevers inflytande

Det finns en dialog mellan lärare och elever i uppstarten av ett arbetsområde. Då pratar de om vilka mål som de ska arbeta mot och vad de ska fokusera på.

På Hermodsdalsskolan har alla grupper återkommande klassråd. Tankar, idéer och förslag från klassråden lyfts sedan till skolans elevråd via gruppens representant. På skolan finns också biblioteks- och kulturråd och matråd. Personal och elever på skolan diskuterar regelbundet hur en vidareutveckling av elevinflytande kan se ut.