$left
$middle

Anpassad grundskola

Hermodsdalsskolans anpassade grundskola är beläget i Fosie stadsdel med både Hermodsdalsparken och en spontanidrottsplats som närmsta granne. Detta möjliggör att vi kan använda vår närmiljö som vårt andra klassrum.

Den anpassade grundskolan har fyra klasser, årskurs 3- 5, fördelat på 1 ämnesklass och 3 ämnesområdesklasser.

För att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt formar vi undervisningen för att möta elevernas olika behov och förutsättningar. Vi erbjuder eleverna tydliggörande pedagogik såsom bilder, tecken och tidshjälpmedel.

I verksamheten arbetar olika yrkeskategorier, speciallärare, förskollärare, lärarassistent och elevassistenter, tillsammans. Detta möjliggör att eleven blir sedd ur olika perspektiv och att vi tillsammans kan skapa varje elevs bästa skola.

Fritidshem finns i anslutning till skolan.

Hermodsdalsskolan

 • Hermodsdalsskolan

  • Telefon:  040-34 68 80
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Eriksfältsgatan 99
sv