$left
$middle

Höjaskolan

Höjaskolan är en F–9-skola med cirka 530 elever från förskoleklass till årskurs nio. Skolan är en väl fungerande grundskola med ändamålsenliga lokaler.

Skolans vision är att elever, föräldrar och personal ska känna sig trygga. Eleverna ska värna sin skola, sina kamrater och sitt lärande.

Personalen arbetar målinriktat för att skapa en god lärandemiljö. Eleverna kan inhämta erforderliga kunskaper samt känner trygghet och trivsel.

Om Höjaskolan

Skolans vision är att elever, föräldrar och personal ska känna sig trygga. Eleverna ska värna sin skola, sina kamrater och sitt lärande.

Höjaskolans skolbibliotek

Här kan du i lugn och god miljö läsa och fördjupa dina kunskaper.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv