$left
$middle

Höjaskolan

Bild på Höjaskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Höjaskolan är en F–9-skola med cirka 530 elever från förskoleklass till årskurs nio. Skolan är en väl fungerande grundskola med ändamålsenliga lokaler. Personalen arbetar målinriktat för att skapa en god lärandemiljö. Eleverna kan inhämta erforderliga kunskaper samt känner trygghet och trivsel.

Snabbval till skolans sidor