$left
$middle

Om Höjaskolan

Höjaskolan är en tvåparallellig F–9-skola med cirka 530 elever.

Skolans vision är att elever, föräldrar och personal ska känna sig trygga. Eleverna ska värna sin skola, sina kamrater och sitt lärande.

Demokrati och värdegrundsarbete är arbetsområden som är prioriterad från ledningens sida och personalen utbildas fortlöpande gällande förhållningsätt, värdegrundsarbete och bemötandepolicy.

Skola ska vara värdegrundsbyggande och tillsammans med hemmet forma och fostra framtidens samhällsmedborgare.

Skolans arbetsmetoder ska syfta till att elever utvecklas i sin egen takt och på ett sätt som gör att deras styrkor tas till vara.

Vi jobbar med tydligt uppställda mål för eleverna med värdegrund och språk i fokus. Som pedagog ingår du i ett arbetslag och kommer att ha ett tydligt uppdrag riktat mot specialundervisning, elevvård samt språkutveckling med inslag av pedagogisk handledning.

Välkommen till Höjaskolan!

Höjaskolan

sv