$left
$middle

Husieskolan

Bild på Husieskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Husieskolan är en tvåparallellig F–6-skola med cirka 350 elever. Skolan är byggd 1924 och är renoverad med charm. Husiekolan ligger i ett lugnt område i östra Malmö med närhet till grön- och rekreationsområden. Ett hälsofrämjande arbete står i centrum där vi bland annat har utökat ämnet idrott och hälsa.

Snabbval till skolans sidor

sv