$left
$middle

Om Husieskolan

På Husieskolan har vi höga förväntningar och bidrar alla till en god arbetsmiljö för både elever och personal. Vi har motiverade elever och engagerade föräldrar. Tillsammans arbetar vi alla mot att göra Husieskolan till varje elevs bästa skola.

Vi har ett välfungerande EHT-team och arbetar målmedvetet med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

Antimobbningsarbetet är väldigt viktigt i vardagen och kräver engagemang från alla medarbetare. BFL; bedömning för lärande, är det stora utvecklingsarbetet på skolan där vi genom kollegialt lärande hela tiden utvecklar undervisningen. Fokusområde i förskoleklass och på fritidshemmet är att synliggöra lärandet utifrån läroplanens nya kursplaner.

På Husieskolan har alla elever i årskurs 1–6 en egen dator. Digitaliseringen ser vi som en viktig del i elevernas livslånga lärande.

Husieskolan

Husieskolan

Telefon:
040-34 33 37
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Klågerupsvägen 298
sv