Skolråd

Husieskolan har ett skolråd som träffas två gånger per termin.

Skolrådet består av en föräldrarepresentant från varje klass samt skolledningen. På skolrådet diskuterar vi aktuella frågor som är gemensamma för hela skolan.

Senast ändrad: