Hyllievångsskolan

Hyllievångsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Hyllievångsskolan är en skola i gränslandet mellan staden och landet. Skolan är unik i sin utformning och möter vår vision att vara en framtidsorienterad skola som främjar alla elevers lärande och utveckling samt en livslång lust att lära.

I augusti 2017 öppnade Hyllievångsskolan. Skolans placering i gränslandet mellan staden och landet ger eleverna stora möjligheter till spännande och varierande lärmiljöer.

Fullt utbyggd kommer Hyllievångsskolan att vara en F–6-skola med cirka 630 elever. Läsåret 2020/2021 går det cirka 360 elever på skolan från förskoleklass till årskurs 3. Skolan utökar läsårsvis och kommer vara fullt utbyggd läsåret 2023/2024 med elever från förskoleklass till årskurs 6.

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: 2020-12-23 13:19