$left
$middle

Om Hyllievångsskolan

Hyllievångsskolan är en framtidsorienterad skola som främjar alla elevers utveckling och lärande. Skolans placering i gränslandet mellan staden och landet ger eleverna stora möjligheter till spännande och varierande lärmiljöer.

Hyllievångsskolan är en framtidsorienterad skola, både utifrån undervisning och skolbyggnad. Skolan stod färdigbyggd 2017 och är unik i sin utformning. Här finns inga traditionella korridorer, utan skolan är öppen och välkomnande. Skolan är byggd efter arbetslagen och lärarnas arbetsrum finns i anslutning till hemvist, salar och grupprum. Förutom våra klassrum har vi även två utomhusklassrum att använda på tredje våningen.

Hyllievångsskolan har en hög andel behöriga lärare och fritidspedagoger. All personal på skolan arbetar mot vår vision att vara en framtidsorienterad skola som främjar alla elevers utveckling och lärande. Vi arbetar systematiskt med att utveckla kvalitén i undervisningen och därigenom höja elevernas måluppfyllelse. Ett led i detta arbete är våra ämnesteam, där lärarna får möjlighet att fördjupa och utveckla undervisningen i respektive ämne. Detta medför även en samsyn på skolan, likväl insyn i de olika årskurserna för att hålla en röd tråd i undervisningen.

Pedagogerna på skolan utnyttjar ofta möjligheterna våra lokaler ger till att arbeta i mindre grupper, både under skoldagen och på fritids.

Vår skolgård är utformad för att uppmuntra eleverna till rörelse och lek. Det finns många olika aktiviteter att välja på så som fotboll, rutschkana, gungor, klätterställningar med mera. Precis bakom skolgården ligger Iduns park som vi ofta vistas i.

Vi har fem olika fritidsavdelningar som möter upp eleverna efter skoldagens slut. Eleverna erbjuds olika aktiviteter, bland annat skapande, aktiviteter i idrottshallen och utflykter. En gång i månaden har fritids sin uppskattade korvgrillning där eleverna möts över årskurserna för att öka gemenskapen på skolan.

Målsättningen är att vår värdegrund ska genomsyra all verksamhet. Vi vill att alla på skolan ska uppleva trygghet, lika värde, respekt och arbetsglädje. Vi arbetar för detta genom samarbete mellan personal, elever och vårdnadshavare.

Vi har höga förväntningar på både personal och elever. Det både syns, hörs och känns i verksamheten. Tillsammans skapar vi berättelsen om Hyllievångsskolan.

Vill du veta mer om vår verksamhet finns det några artiklar nedan från Pedagog Malmö.

Artikel om vårt projekt från jord till bord

Artikel om dans med datorn som stöd

Artikel om skolans HBTQ arbete

Artikel om läsfrämjande arbete kopplat med MIK i skolbiblioteket

Artikel om skolans digitaliseringprocess och systematiskt kvalitetsarbete