$left
$middle

Karl Johansskolan

Bild på Karl Johansskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Karl Johansskolan är en F–3-skola med cirka 220 elever. Fritidshemmet är integrerat med skolan.

På Karl Johansskolan finns förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Sommaravslutning 2022

Snabbval till skolans sidor