$left
$middle

Om Karl Johansskolan

Karl Johansskolan är en F–3-skola med cirka 220 elever.

Karl Johansskolan är en mycket gammal skola där elevernas föräldrar och ibland mor- och farföräldrar också har gått. Skolan ligger centralt i Limhamn och det är promenadavstånd till bibliotek, idrottshallar och andra aktivitetscentra. Eleverna har idrott och hälsa på Bergaskolan och slöjd på Geijerskolan.

Alla som arbetar på Karl Johansskolan ska verka för att skolan ska vara en trygg arbetsplats där arbetsro råder. Skolan är en liten enhet med cirka 220 elever vilket innebär en nära kontakt mellan vuxna och elever. Detta ger eleverna en trygghet då de kan vända sig till alla vuxna med förtroende. Genom vår fadderverksamhet lär eleverna känna varandra vilket innebär att de umgås och leker med varandra oavsett ålder. Vi arbetar för att alla elever ska ha rätt att utvecklas efter sin förmåga, att erhålla kunskap i en lugn och säker miljö samt att bemötas med respekt.

Skolans nyckelord är trygghet, ansvar, livskunskap, demokrati och omtanke. Allt arbete genomsyras av att vi bemöter varandra som vi själva vill bli bemötta.