$left
$middle

Karlshögsskolans fritidshem

Karlshögsskolans fritidshem ligger i villaområdet i Håkanstorp. Vi har cirka 55 barn i åldrarna 6-9 år, det jobbar tre pedagoger på fritidshemmet.

Vi som jobbar tycker det är viktigt att möta barnen med respekt och att utforma verksamheten för barnens bästa. Vi strävar efter att vara goda förebilder och att alltid finnas tillgängliga för barnen.

Vi lägger stor vikt vid den fria leken samtidigt som vi erbjuder olika aktiviteter, till exempel drama, utflykter och skapande.

Karlshögsskolan

 • Karlshögsskolan

  • Telefon:  040-34 33 07
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Skyttegatan 1
sv