$left
$middle

Om Karlshögsskolan

Karlshögskolan är en av Malmös minsta skolor och ligger i villaområdet Håkanstorp. Skolan har cirka 85 elever. Eftersom skolan är liten känner alla barn och vuxna varandra till namn, och detta skapar trygghet.

Skolan är en F–3-skola med tillhörande fritidshem. Karlshögskolan två fritidshemsavdelningar är integrerade i skolans lokaler. Fritidshemmet samarbetar med förskoleklass och skola.

Vi samarbetar med lärarutbildningen på Malmö universitet.

Efter avslutad årskurs 3 på Karlshögskolan, är man välkommen att fortsätta i årkurs 4–6 på Bulltoftaskolan.

Det finns en stabil grund på skolan som delvis beror på att flera i
personalen har arbetat länge på skolan men också för att det finns väl inarbetade traditioner och gott samarbete. Skolan har hög måluppfyllelse. Vi erbjuder en trygg, rolig och lärorik tid för våra elever och medarbetare.

Karlshögsskolan

Karlshögsskolan

Telefon:
040-34 33 07
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Skyttegatan 1
sv