$left
$middle

Klagshamnsskolan

Klagshamnsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Klagshamnsskolan består av Klagshamnsbyggnaden och Strandbyggnaden. På skolan finns cirka 800 elever, från förskoleklass till årskurs 9 samt fritidshem.

På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständigt och kreativt tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar.

Tidtabell för skolbussen för läsåret 2022/2023 kommer publiceras på Infomentor så snart skolan fått den från bussbolaget!

Snabbval till skolans sidor