Klagshamnsskolan

Bild på Klagshamnsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Klagshamnsskolan består av Strandbyggnaden och Klagshamnsbyggnaden. På skolan finns cirka 800 elever, från förskoleklass till årskurs 9 samt fritidshem.

På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständigt och kreativt tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar.

BK buss turlista för läsåret-20/21 finns på Infomentor!

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: