$left
$middle

Om Klagshamnsskolan

Klagshamnsskolan består av Klagshamnsbyggnaden och Strandbyggnaden. På skolan finns cirka 800 elever, från förskoleklass till årskurs 9, samt fritidshem.

Klagshamnsbyggnaden är över 100 år, men den sprudlar av liv och aktiva elever.

Läsåret 2022/2023 går förskoleklass och årskurs 1 här. Vi har även ett fritidshem.

Vi vill erbjuda elever en bra start på sin skoltid genom att ha extra fokus på trygghet, värdegrund och kunskap. Just nu utvecklar vi vårt arbete vad gäller läs- och skrivinlärning men även matematiken.

Förskoleklassen, skola och fritidshem arbetar tillsammans för att ge eleverna ett heldagsperspektiv där omsorg och undervisning samverkar med varandra.

Strandbyggnaden är betydligt nyare, byggd 2006. Här går årskurs 2-9.

Vi har även här ett fritidhem.

”På vårt rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola och förskola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet samt självständigt och kreativt tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar.”

Våra utvecklingsområden för fritidshemspersonalen är rastverksamhet och värdegrundsarbetet i samverkan med lärare. Utöver det arbetar vi med formativ undervisning, matematik, genrepedagogik, ASL (att skriva sig till läsning).

Fritidshemspersonal och lärare arbetar i arbetslag gällande elevvård, samverkan och temaarbeten.