$left
$middle

Kryddgårdsskolan

Kryddgårdsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Kryddgårdsskolan är en F-6 skola med ca 400 elever. Vi arbetar sedan 2016 med att utveckla en miljöprofil med inriktning mot de globala målen. Vi har även ett spår med montessoripedagogik.

Arbetet med de globala målen ska genomsyra undervisningen i samtliga ämnen där vi försöker vi arbeta både med teoretiska grunder och att försöka omsätta detta i praktiken. Hittills har detta lett till att vi fått ett miljöhus för återvinning. Detta är ett direkt resultat av elevernas arbete.

Sedan i hösten 2019 uppfyller vi kriterierna för Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling. Detta är ett arbete som vi hela tiden uppdaterar och håller levande. Det innebär att vi satsar extra mycket på att hållbar utveckling ska genomsyra hela skolan och att alla - elever, pedagogisk personal och skolledning - på olika sätt är delaktiga i arbetet. Satsningen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen och Malmö stads miljöförvaltning.

Samarbetet mellan Naturskyddsföreningen och Malmö stads miljöförvaltning

Vi eftersträvar att eleverna ska samverka med det omgivande samhället. Vi deltar bland annat i Innocarnival med flera klasser. Vi samarbetar dessutom med Marint kunskapscenter och deras projekt Havsambassadörer samt har sedan flera år ett samarbete med konsultfirman Knightec.

Snabbval till skolans sidor