$left
$middle

Till dig som elev på Kryddgårdskolan

På Kryddgårdsskolan arbetar vi efter våra fyra värdegrundsord kunskap, gemenskap, glädje och respekt – KGGR.

Det är viktigt att ni elever känner att ni har inflytande och får ta ansvar i det dagliga arbetet. För att nå detta mål arbetar vi förutom i det dagliga arbetet i klasserna med klassråd och rättighetsråd.

På Kryddgårdsskolan hålls det rättighetsråd en gång i månaden. Här ska alla elever få en möjlighet att göra sin röst hörd.

Utöver rättighetsrådet har eleverna direkt inflytande genom de andra råden på skolan som biblioteksrådet, diggisar (digitaliseringsråd), rastråd och fritidsråd.

Varje år får alla elever fylla i en trivselenkät. Svaren på enkäterna utvärderas av oss på skolan.

Kryddgårdsskolan

 • Kryddgårdsskolan

  • Telefon:  040-34 65 05
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Vougts väg 15
sv