$left
$middle

Kungshögsskolan

Bild på Kungshögsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Kungshögsskolan är en F–6-skola med runt 530 elever. Vi arbetar för varje elevs bästa skola genom ett gott bemötande och ett likvärdigt förhållningssätt. Vi arbetar med att bygga nära relationer mellan elever och personal genom ömsesidig respekt och tillit.

Snabbval till skolans sidor