$left
$middle

Om Kungshögsskolan

Kungshögsskolan är en F–6-skola med ca 530 elever. Vi arbetar för varje elevs bästa skola genom ett gott bemötande och ett likvärdigt förhållningssätt. Vi arbetar med att bygga nära relationer mellan elever och personal genom ömsesidig respekt och tillit.

På skolan arbetar vi för att skapa en gemensam elevsyn med fokus på bemötande och förhållningssätt för att skapa likvärdighet, trygghet och studiero för alla skolans elever.

Vi bygger vårt arbete på förtroende och ömsesidig respekt och tillit genom nära relationer mellan elever och personal. Vi gör vårt yttersta för att se till varje elevs bästa, erbjuda dem en god studiero för att på så sätt ge goda förutsättningar för dem att hitta inre motivation och glädje i sitt lärande. 

På Kungshögsskolan har vi tydliga förväntningar på varje elev och individanpassar vår undervisning så att alla kan ges en positiv återkoppling på sin personliga utveckling. Vår skola ska kännas trygg för eleverna och ge dem en god framtidstro.

Vi har höga, tydliga krav och förväntningar på varje elev och möter varje elev där de befinner sig, individualiserar och anpassar undervisningen.

Vi värdesätter engagemang, ansvar och ett professionellt förhållningssätt i uppdraget hos våra medarbetare. Det handlar om att ta hand om och utveckla elevernas talanger och förmågor till goda kunskaper och färdigheter, att hjälpa eleverna att växa till självständiga och trygga individer. Genom välutbildad och engagerad personal är detta vårt mål.

Vi har mycket väl tilltagna utomhusytor för lek och lärande. Närheten till bland annat parker, idrottsplatser och simhall ger stora möjligheter till varierande lärmiljöer.