$left
$middle

Lindeborgs­skolan

Lindeborgsskolan är en F–9-skola med cirka 800 elever. Skolans viktigaste uppdrag är att alla elever ska nå de mål som finns angivna i grundskolans läroplan. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att alla elever trivs och känner sig delaktiga i skolarbetet.

"Goda hållbara relationer och ett professionellt förhållningssätt med elevens lärande och resultat i fokus."

All verksamhet på Lindeborgsskolan ska genomsyras av engagemang, inspiration och utmaningar. På Lindeborgsskolan ska du få verktyg så att du utvecklar kunskap, ett rikt språk, ett demokratiskt synsätt, social kompetens och initiativförmåga.

Skolans pedagogiska personal ska tydligt tala om vad eleverna ska lära sig och hur pedagogerna kommer att bedöma detta. På Lindeborgsskolan vill vi att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor och kunskaper i alla ämnen.

Skolans prioriterade åtagande är ökad måluppfyllelse. Vi erbjuder en spännande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Vi arbetar tillsammans i arbetslag och vi tror på ett relationsbaserat ledarskap.

Om Lindeborgsskolan

Vi har antagit en vision för vårt arbete: "Goda hållbara relationer med ett professionellt förhållningssätt med elevens lärande och resultat i fokus."

Lindeborgsskolans fritidshem

Lindeborgsskolans fritidshem har fem avdelningar, alla med samma adress som skolan.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv