$left
$middle

Om Lindeborgsskolan

Lindeborgsskolan är en F–9-skola med cirka 760 elever. Skolans viktigaste uppdrag är att alla elever ska nå de mål som finns angivna i grundskolans läroplan. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att alla elever trivs och känner sig delaktiga i skolarbetet. Vi har antagit en vision för vårt arbete: "Goda hållbara relationer med ett professionellt förhållningssätt med elevens lärande och resultat i fokus"

Lära för framtiden – med verktyg att lyckas

All verksamhet på Lindeborgsskolan ska genomsyras av engagemang, inspiration och utmaningar.

På Lindeborgsskolan ska du få verktyg så att du utvecklar kunskap, ett rikt språk, ett demokratiskt synsätt, social kompetens och initiativförmåga.

Skolan och lärarna ska tydligt tala om vad eleverna ska lära sig och hur läraren kommer att mäta detta.

På Lindeborgsskolan vill vi att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor och kunskaper i alla ämnen. Musik, drama, idrott, dans, bild, slöjd, film och skapande är viktiga inslag i skolarbetet för att eleverna ska utvecklas till hela människor och bidrar till att eleverna får lust och energi att skaffa sig kunskaper och utveckla sina förmågor i alla de teoretiska skolämnena.