$left
$middle

Kontakta Lindeborgsskolan

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Fredrika Wiklund
Rektor
Telefon: 0708-78 63 07
E-post: fredrika.wiklund@malmo.se

Karolin Lorentz
Biträdande rektor, årskurs7-9
Telefon: 0723-54 16 07
E-post: karolin.lindqvist@malmo.se

Peter Sandén
Biträdande rektor, årskurs 7-9
Telefon: 0768-53 33 14
E-post: peter.sanden@malmo.se

Cecilia Ravinder
Biträdande rektor, årskurs 4-6
Telefon: 0704-85 15 78
E-post: cecilia.ravinder@malmo.se

Caroline Gustafsson
Biträdande rektor, årskurs F-3 och fritidshem
Telefon: 0709-45 02 40
E-post: caroline.gustafsson11@malmo.se

Mats Melkersson
Administrativ chef
Telefon: 0708-22 73 13
E-post: mats.melkersson@malmo.se

Terese Andersson
Skoladministratör
Telefon: 040-34 66 27, 0731-42 81 99
E-post: terese.andersson@malmo.se

Nadja Sahill
Skoladministratör
Telefon: 040-34 70 28, 0708-26 02 71
E-post: nadja.sahill@malmo.se

Förskoleklass Galaxen
Telefon: 0732-61 23 10

Fritidshem årskurs 1 Solen
Telefon: 0732-01 56 02

Fritidshem årskurs 2 Månen
Telefon: 0708-62 14 68

Fritidshem årskurs 3 Vintergatan
Telefon: 0708-28 58 79

Fritidshem årskurs 4-6 Stjärnan
Telefon: 0708-72 16 88

Arbetslag 1-3
Telefon: 0733-38 78 42, 0733-38 78 52

Arbetslag 4-6
Telefon: 0733-38 78 70, 0733-38 78 72

Arbetslag 7
Telefon: 040-34 70 10, 0733-38 79 02

Arbetslag 8
Telefon: 040-34 70 01, 0733-38 79 10

Arbetslag 9
Telefon: 040-34 34 17, 0733-38 79 11

Frida Högberg
Kurator åk 7-9
Telefon: 0733-03 07 33
E-post: frida.hogberg@malmo.se

Valdrina Maloku Hyseni
Kurator åk F-6
Telefon: 0768-93 59 27
E-post: valdrina.malokuhyseni@malmo.se

Fatos Eliyürekli
Skolsköterska åk F-6
Telefon: 0721-77 08 84
E-post: pauline.lantz@malmo.se

Cecilia Olofsson
Skolsköterska åk 7-9
Telefon: 0732-34 04 94
E-post: cecilia.olofsson@malmo.se

Maria Erberth (vakant)
Telefon: 0708-79 26 64

Madeleine Svenning
Specialpedagog (årskurs 7-9)
E-post: madeleine.svenning@malmo.se

Magnus Byhlin
Studievägledare
Telefon: 040-34 66 31
E-post: magnus.byhlin@malmo.se

Klas Molander
Vaktmästare
Telefon: 0708-4148 52
E-post: klas.molander@malmo.se

Mattias Lestrin
Elevkoordinator
Telefon: 0708-79 26 59
E-post: mattias.lestrin@malmo.se

Claudia Wolender
Elevkoordinator
Telefon: 0738-56 84 61
E-post: claudia.wolender@malmo.se

Mikael Hersner
IT-administratör
Telefon: 0702-21 45 54
E-post: mikael.hersner@malmo.se

Lindeborgsskolan

Lindeborgsskolan

Telefon:
040-34 66 27
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Orkestergatan 7
sv