Linnéskolan

Bild på Linnéskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Linnéskolan – en skola för dig att trivas i med tryggt, glädjerikt och inflytelserikt lärande. "Alla ska lyckas"! Linnéskolan är en 4–9-skola med cirka 500 elever.

Vi har ett bra arbetsklimat och våra elever trivs bra på skolan. Skolan är uppdelad på tre byggnader där den äldsta byggnadenuppfördes 1904. 

Senast ändrad: