$left
$middle

Linnéskolan

Bild på Linnéskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Linnéskolan – en skola för dig att trivas i med tryggt, glädjerikt och inflytelserikt lärande. Alla ska lyckas"! Linnéskolan är en 4–9-skola med cirka 500 elever.

Vi har ett bra arbetsklimat och våra elever trivs bra på skolan. Skolan är uppdelad på tre byggnader där den äldsta byggnaden uppfördes 1904. 

Höstterminen 2022

Skolan börjar torsdagen den 18 augusti klockan 9:00. Fritidshemmet har stängdag fredagen den 12 augusti.

Snabbval till skolans sidor

Schema
Skolmaten