$left
$middle

Om Linnéskolan

Linnéskolan är en centralt belägen 4–9-skola på Limhamn med cirka 500 elever.

För dig som elev

Linnéskolan är en skola som gör allt för att du ska känna dig trygg och känna att du påverkar ditt lärande för att du ska kunna bli det du vill i livet. Vi har engagerad personal som gillar utmaningar och gärna gör det lilla extra. Vi arbetar aktivt med att utveckla elevinflytandet och integrationen.

Lärarbehörigheten är så gott som 100 procent och genom kollegialt lärande samverkar arbetslagen för högre måluppfyllelse. Varje elev är unik och vi strävar efter att anpassa all undervisning efter elevens och gruppens behov för att de ska utvecklas så långt som möjligt.

Historik

Linnéskolan är en gammal skola med en spännande historia. Den äldsta byggnaden stod klar den 17 oktober 1904. På den tiden bestod Limhamn nästan bara av åkermark. Limhamn, som blev köping 1906 och inkorporerades i Malmö stad 1915, fortsatte att växa. Ytterligare ett skolhus ansågs snart behövligt. Ett nytt skolhus, beläget i samma kvarter, uppfördes år 1919 och invigdes för sitt ändamål i april 1921. Detta hus utgör idag Linnéskolans huvudbyggnad. 1958 stod NO-huset klart samt en sal som var avsedd för teknikundervisning (dagens musiksal).

Linnéskolan

Linnéskolan

Telefon:
040-34 71 85
Besöksadress:
Linnégatan 58
sv