$left
$middle

Kontakta Malmö Idrottsgrundskola

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Ola Kjerström
Rektor
Telefon: 0708-61 73 12
E-post: ola.kjerstrom@malmo.se

David Johansson
Biträdande rektor, ansvarig åk 7 och 9
Telefon: 0708-98 31 04
E-post: david.johansson3@malmo.se

Pernilla Gundersen
Biträdande rektor, ansvarig åk 8
Telefon: 0729-66 02 26
E-post: pernilla.gundersen@malmo.se

Veronica Henberg-Johansson
Administrativ chef
Telefon: 0708-61 73 02
E-post: veronica.henberg-johansson@malmo.se

Mia Twedberg
Skoladministratör
Telefon: 0723-83 00 72
E-post: mia.twedberg@malmo.se

Christer Klein
Vaktmästare
Telefon: 0731-45 90 72
E-post: christer.klein@malmo.se

Ida Hammar
Skolsköterska
Telefon: 0721-76 51 42
E-post: ida.hammar@malmo.se

Maria Flink
Kurator
Telefon: 0709-72 04 54
E-post: maria.flink@malmo.se

Rebecca Lundell
Studie-och yrkesvägledare
Telefon: 0708-39 61 30
E-post: rebecca.lundell@malmo.se

Marie Nilsson
Specialpedagog
Telefon: 0708-13 84 55
E-post: marie.nilsson6@malmo.se

Boel Ahlner
Speciallärare
Telefon: 0729-66 02 25
E-post: boel.ahlner@malmo.se

Nevin Semovski
Bibliotekarie
Telefon: 0729-66 02 19

7A
Jan-Åke Hagman
Telefon: 0721-78 69 49
E-post: janake.hagman@malmo.se

Jonna Raflund
Telefon: 0705-60 69 00
E-post: jonna.raflund@malmo.se

7B
Sara Nilsson
Telefon: 0729-66 02 76
E-post: sara.nilssondcfda@malmo.se

Szilvia Legoza Strömbäck
Telefon: 0705-60 59 48
E-post: szilvia.legozastromback@malmo.se

7C
Camilla Mogensen
Telefon: 0729-66 02 45
E-post: camilla.mogensen@malmo.se

Pontus Lundberg
Telefon: 0705-60 64 45
E-post: pontus.lundberg@malmo.se

7D
Eva Bengtsson
Telefon: 0729-66 02 24
E-post: eva.bengtsson6@malmo.se

7E
Daniel Ahlgren
Telefon: 0705-60 64 53
E-post: daniel.ahlgren@malmo.se

Boel Ahlner
Telefon: 0729-66 02 25
E-post: boel.ahlner@malmo.se

7F
Karolina Jansson
Telefon: 0705-60 68 64
E-post: karolina.jansson@malmo.se

Maria Flink
Telefon: 0709-72 04 54
E-post: maria.flink@malmo.se

8A
Patrick Tyrrell
Telefon: 0729-66 02 95
E-post: patrick.tyrrell@malmo.se

Suzanna Borg
Telefon: 0729-66 02 32
E-post: suzanna.borg@malmo.se

8B
Lie Kylborn
Telefon: 0729-66 02 33
E-post: lie.kylborn@malmo.se

Klara Duregård
Telefon: 0729-66 03 01
E-post: klara.duregard@malmo.se

8C
Anette Johannsen
Telefon: 0729-66 02 57
E-post: anette.johannsen@malmo.se

Erik P Stenlund
Telefon: 0729-66 03 00
E-post: erikpablo.stenlund@malmo.se

8D
Tina Jacobsson
Telefon: 0729-66 02 29
E-post: christina.jacobsson@malmo.se

Leticia Lopez Santos
Telefon: 0729-66 02 99
E-post: leticia.lopezsantos@malmo.se

8E
Josefine Persson
Telefon: 0729-66 02 40
E-post: josefine.persson3@malmo.se

Pantelia Emmanouil
Telefon: 0708-33 08 56
E-post: pantelia.emmanouil@malmo.se

8F
Sara Johansson
Telefon: 0729-66 02 20
E-post: sara.johansson9@malmo.se

Flora Lami
Telefon: 0706-45 01 84
E-post: flora.lami@malmo.se

9A
Milli Roos
Telefon: 0729-66 02 35
E-post: milli.roos@malmo.se

Albert de Capretz
Telefon: 0729-66 02 71
E-post: albert.decapretz@malmo.se

9B
Viktor Jansåker
Telefon: 0729-66 02 60
E-post: viktor.jansaker@malmo.se

Anna Jönsson
Telefon: 0729-66 02 41
E-post: annacecilia.jonsson@malmo.se

9C
Maria Javidi Rad
Telefon: 0708-33 05 23
E-post: maria.javidirad@malmo.se

Martin Samuelsson
Telefon: 0729-66 02 47
E-post: martin.samuelsson@malmo.se

9D
Jonnah Öhman
Telefon: 0729-66 02 48
E-post: jonnah.ohman@malmo.se

9E
Helena Milstam Björklin
Telefon: 0729-66 02 37
E-post: helena.milstam-bjorklin@malmo.se

Susanne Larsson Björk
Telefon: 0729-66 02 73
E-post: susanne.larssonbjork@malmo.se

Malmö Idrottsgrundskola

Malmö idrottsgrundskola

Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Eric Perssons väg 1B
sv