$left
$middle

Ansökan till Malmö Idrottsgrundskola

Ansökningsperioden till 2024/2025 är öppen mellan den 12 september och 23 oktober 2023. Ansökan gäller för barn födda 2011 och går i årskurs 6.
Ansökan görs på Malmö Självservice, klicka här

Antagningsprocessen

Idrottsgrundskolan är ett samarbete mellan föreningslivet och Malmö stad. Det är en kommunal skola som erbjuder samma skolutbildning som övriga högstadieskolor och som profilskola dessutom daglig idrottsträning med utbildade och erfarna instruktörer.

 • Alla som utövar de idrotter skolan har avtal med är välkomna, oavsett föreningstillhörighet
 • Intresserad elev anmäler sig via ett formulär
 • Rektor meddelar ansvarig föreningar vilka elever som sökt
 • Ansvarig förening meddelar tid och plats för antagningen
 • Antagningen är provtillfällen där eleven får visa upp sin färdighet i sökt idrott
 • Ansvarig förening meddelar rektor vilka elever som uppfyller kriterierna, se nedan
 • De elever som fått erbjudande om plats i skolan meddelas av rektor

Kriterier för antagningen:

 • Teknik
 • Funktionell snabbhet
 • Förståelse
 • Koordination och rörelsemönster

En samlad nulägesbedömning av ovanstående kriterier görs av instruktörer i respektive idrott på uttagningstillfället. Resultaten från bedömningen under uttagningstillfället ligger till grund för antagning till idrottsprofilen.

Läs mer

Malmö Idrottsgrundskola

 • Malmö idrottsgrundskola

  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Eric Perssons väg 1B
sv