$left
$middle

Mellanhedsskolan

Bild på Mellanhedsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Mellanhedsskolan har för närvarande en verksamhet för elever i förskoleklass till och med årskurs 6 samt grundsärskola för årskurs 1-9. Det går cirka 590 elever på skolan. Från hösten 2022 kommer skolan att utökas med årskurs 7 för att succesivt läsåret 2024/2025 bli en fullskalig F-9-skola. Detta innebär att Mellanshedsskolan kommer även att att använda sig av Slottsstaden skolans gamla lokaler från hösten 2022.

Eleverna och de vuxna är organiserade i arbetslag. Lärare, fritidspedagoger, förskollärare och elevassistenter arbetar tillsammans. Detta gör det möjligt att få en helhetsbild av barnens utveckling och att tidigt uppmärksamma de barn som är i behov av särskilt stöd.

Snabbval till skolans sidor

sv