Mellanhedsskolan

Bild på Mellanhedsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Mellanhedsskolan har verksamhet för elever i förskoleklass till och med årskurs 6 samt grundsärskola för årskurs 1-9. Det går cirka 530 elever på skolan.

Eleverna och de vuxna är organiserade i arbetslag. Lärare, fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare arbetar tillsammans. Detta gör det möjligt att få en helhetsbild av barnens utveckling och att tidigt uppmärksamma de barn som är i behov av särskilt stöd.

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: