$left
$middle

Mellanheds­skolan

Mellanhedsskolan har för närvarande en verksamhet för elever i förskoleklass till och med årskurs 8, samt anpassad grundskola för årskurs 1-9. Det går cirka 930 elever på skolan.

Skolan utökas successivt för att läsåret 2024/2025 bli en fullskalig F-9-skola.

Hösten 2022 tog Mellanhedsskolan över lokalerna som tidigare var Slottstadens skola. Det innebär att Mellanhedsskolan har verksamhet på två skolenheter. Mellanheden 1 har verksamhet för årskurs F-3 medan Mellanheden 2 (före detta Slottsstadens skola) har verksamhet för årskurs 4-8.

Eleverna och de vuxna är organiserade i arbetslag. Klasslärare, lärare i fritidshem och elevassistenter arbetar tillsammans. Det möjliggör att få en helhetsbild av barnens utveckling och att tidigt uppmärksamma de barn som är i behov av särskilt stöd.

Om Mellanhedsskolan

Vi arbetar medvetet mot de mål som läroplanen och kursplanerna beskriver. I detta arbete strävar vi efter att eleverna ska känna att de får nödvändig och användbar kunskap.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv