$left
$middle

Om Mellanhedsskolan

Mellanhedsskolan har för närvarande en verksamhet för elever i förskoleklass till och med årskurs 8, samt anpassad grundskola för årskurs 1-9. Det går cirka 940 elever på skolan.

Skolan utökas successivt för att läsåret 2024/2025 bli en fullskalig F-9 skola.

Hösten 2022 tog Mellanhedsskolan över lokalerna som tidigare varit Slottstadens skola. Det innebär att Mellanhedsskolan har verksamhet på två skolenheter. Mellanheden 1 har verksamhet för årskurs F-3 meda Mellanheden 2 (före detta Slottsstadens skola) har verksamhet för årskurs 4-8.

Skolans verksamhet

Eleverna och de vuxna är organiserade i arbetslag. Grundskollärare, lärare i fritidshem, förskollärare och elevassistenter arbetar tillsammans. Detta gör det möjligt att få en helhetsbild av elevernas utveckling och att tidigt uppmärksamma de barn som är i behov av särskilt stöd.

Vi arbetar medvetet mot de mål som läroplanen och kursplanerna beskriver. I detta arbete strävar vi efter att eleverna ska känna att de får nödvändig och användbar kunskap. De ska känna trygghet och delaktighet. Ingen elev ska stå tillbaka efter men ingen ska heller lämnas efter.

Vi som jobbar på Mellanhedsskolan känner stor stolthet över våra insatser och vår arbetsplats. Kollegiet kännetecknas av en drivkraft och en positiv inställning till skolutveckling utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Vi månar alla om en god arbetsmiljö, arbetsglädje och hög måluppfyllelse.

Som arbetsgivare ställer vi höga krav på våra medarbetares engagemang och egna ansvar för att uppnå en så hög kvalitet som möjligt på servicen i verksamheten. Som ett viktigt verktyg i skolans utvecklingsarbete och systematiska arbetsmiljöarbete genomför skolledarna kvalitetsdialoger med varje medarbetare vid cirka åtta tillfällen à 30 minuter under ett läsår. För mer information kontakta biträdande rektor Leon Nawrot.

Heldagsskola

Vi har heldagsskola vilket innebär att barnen erbjuds fritidshemsverksamhet och omsorg före, under och efter skoltid samt på skolloven. Fritidshemsverksamhetens uppgift är att kompensera/komplettera skolan och att erbjuda barnen en meningsfull fritid. Vi uppmuntrar eleverna att i samspel med kamrater och vuxna utveckla sin sociala kompetens. Lek i olika pedagogiska former ger vi stort utrymme på våra fritidshem.

Mellanhedsskolan

 • Mellanhedsskolan 1

  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Gyllebogången 1
 • Mellanhedsskolan 2

  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Torupsgatan 3A
sv