$left
$middle

Trafik och cykelåkning

Våra trafikregler

  • Värna om barnens säkerhet och tänk på vår miljö!
  • Låt barnen gå eller cykla till skolan.
  • Vägen till och från skolan är alltid föräldrarnas ansvar.
  • Barn är inte mogna att cykla i trafiken förrän i 12-årsåldern.
  • De barn som cyklar till skolan ska ställa cykeln på anvisad plats.
  • Det är inte tillåtet att cykla på skolgårdarna.
sv