$left
$middle

Våld, mobbning och annan kränkande behandling

Vi arbetar aktivt mot alla former av kränkande behandling. Tid avsätts regelbundet för förebyggande arbete i alla klasser.

Handlingsplaner för att förebygga våld och mobbning går att läsa i sin helhet på hemsidan. Skolans Likabehandlingsplan skrivs om varje läsår.

Varje vuxen som arbetar med våra barn och unga har ett ansvar i dessa frågor.

sv