$left
$middle

Mellersta Förstadsskolan

Bild på Mellersta Förstadsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Läsåret 19/20 var det första för Mellersta Förstadsskolan sedan denna gamla klassiska folkskola helrenoverats till en modern högstadieskola som ger förutsättningar för ett högkvalitativt lärande i trygg och trivsam studiemiljö. Utöver en vacker lärmiljö inomhus har vi också en skolgård med uteklassrum och amfiteater, multiarena, basketplan och bänkar och bord som kan användas inte bara till rast utan även i undervisningssammanhang, när vädret tillåter.

Film om Mellersta Förstadsskolan

Mellersta Förstadsskolan representerar Grundskoleförvaltningen i Malmö Stads arbete med de Globala målen.

På skolan arbetar vi enligt en tydlig pedagogisk riktning som bygger på tydliga strukturer, respektfullt bemötande och lärande i alla delar, t ex är våra klassrum döpta efter framstående personer inom olika områden; du kan ha SO i Mandela, NO-undervisning i Curie eller musik i Mozart.

Likabehandling och elevinflytande är viktigt för oss, varför alla klasser har ett DIL-pass i veckan (Delaktighet, Inflytande och Likabehandling) med särskilt fokus på dessa frågor. Ett aktivt elevråd och föräldrasamverkansträffar finns också.

Att vårt arbete sker systematiskt innebär att det är våra elevers lärande som ger oss underlag för utvecklingsbeslut i verksamheten, till exempel grundar sig vårt framgångsrika lässtrategiprojekt (LSP) på analyser av elevers behov av lärande.

Alla elever har en egen digital enhet och våra läromedel är till största delen digitala, men då variation är viktigt sker lärsituationerna självklart på många olika sätt och med olika verktyg och hjälpmedel.

Skolmaten lagas i vårt eget tillagningskök med en varierad salladsbuffé som kompletterar skollunchen varje dag.

Vårt skolbibliotek, beläget under takbjälkarna på vindsvåningen, är bemannat med en skolbibliotekarie varje dag och fick våren -20 utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass".

Skolan rymmer 450 elever i årskurserna 7-9.

Följ oss på Instagram:

@mellersta_forstadsskolan
@mediateket_mellersta

Snabbval till skolans sidor