$left
$middle

Om Mellersta Förstadsskolan

På Mellersta Förstadsskolan sätter vi våra elever och deras lärande i fokus i allt vi gör. Att eleverna får verktyg för att utveckla sitt lärande både självständigt och i samverkan med andra, både elever och vuxna, är viktigt för att de ska kunna möta en föränderlig framtid och ges förutsättningar till både vidare studier och ett framgångsrikt arbetsliv.

Vår verksamhet utvecklar vi med systematik i praktik, på vetenskaplig grund och genom beprövad erfarenhet som vi gemensamt skapar utifrån analyser av behov i verksamheten.

Som elev på vår skola möter du en miljö där fokus är på lärande och där moderna lärverktyg såsom Chromebooks, digitala läromedel, film och bild är en del av din vardag. Vi lägger också stor vikt vid att du som elev har inflytande över och är delaktig både i lärprocesserna och i skolans utveckling och ett aktivt elevråd är en viktig del i detta. Våra schemalagda pass i DIL – delaktighet, inflytande och likabehandling – ger dig även möjlighet till aktivt arbete kring värden och kunskap om vad som styr och ger förutsättningar för skola och samverkan.

Som förälder till barn på Mellersta Förstadsskolan välkomnar vi ett aktivt samarbete för så goda resultat som möjligt för varje elev. Vi bjuder också regelbundet in till föräldrasamverkan där vi lyfter aktuella frågor som kan utveckla både samverkan och verksamhet.

Välkomna till Mellersta Förstadsskolan!

Nina Svensson, rektor