$left
$middle

Om Mellersta Förstadsskolan

Vi sätter våra elever och deras lärande i fokus i allt vi gör. Att eleverna får verktyg för att utveckla sitt lärande både självständigt och i samverkan med andra, både elever och vuxna, är viktigt för att de ska kunna möta en föränderlig framtid och ges förutsättningar till både vidare studier och ett framgångsrikt arbetsliv.

Som elev möter du en miljö där fokus är på lärande och där moderna lärverktyg som Chromebooks, digitala läromedel, film och bild är en del av din vardag. Vi lägger också stor vikt vid att du har inflytande över och är delaktig både i lärprocesserna och i skolans utveckling och ett aktivt elevråd är en viktig del i detta. Våra schemalagda pass i DIL – delaktighet, inflytande och likabehandling – ger dig även möjlighet till fördjupat arbete kring värden och kunskap om vad som styr och ger förutsättningar för skola och samverkan.

Som förälder till barn på Mellersta Förstadsskolan välkomnar vi ett engagerat samarbete för så goda resultat som möjligt för varje elev. Vi bjuder också regelbundet in till föräldrasamverkan där vi lyfter aktuella frågor som kan utveckla både samverkan och verksamhet.

Alla elever har en egen digital enhet. Våra läromedel är till största delen digitala men då variation är viktigt sker lärsituationerna självklart på många olika sätt och med olika verktyg och hjälpmedel.

Likabehandling och elevinflytande är viktigt för oss, varför alla klasser har ett DIL-pass i veckan (delaktighet, inflytande och likabehandling) med särskilt fokus på dessa frågor. Ett elevråd och föräldrasamverkansträffar finns också.

Vi utvecklar verksamheten med systematik i praktik, på vetenskaplig grund och genom beprövad erfarenhet som vi gemensamt skapar utifrån analyser av behov i verksamheten. Att vårt arbete sker systematiskt innebär att det är elevernas lärande som ger oss underlag för utvecklingsbeslut i verksamheten. Till exempel grundar sig vårt framgångsrika lässtrategiprojekt (LSP) på analyser av elevers behov av lärande.

Skolmaten tillagas i vårt eget kök, en varierad salladsbuffé kompletterar skollunchen varje dag.

Skolbiblioteket, beläget under takbjälkarna på vindsvåningen, är bemannat med en skolbibliotekarie varje dag och fick 2020 utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass".

Mellersta Förstadsskolan representerar Grundskoleförvaltningen i Malmö stads arbete med de Globala målen.

Välkomna till Mellersta Förstadsskolan!

Mellersta Förstadsskolan

 • Mellersta förstadsskolan

  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Föreningsgatan 42
sv