$left
$middle

InfoMentor för eleven

I InfoMentor får du som elev full koll på målen och hur du ska nå dem. Via InfoMentor får du tillgång till en mängd olika funktioner som kan hjälpa dig att nå alla dina mål i skolan.

Du kan till exempel se hur dina lärare har bedömt dig och hur du och dina lärare ska jobba vidare för att utvecklas. Vill du kommunicera med dina lärare kan du använda bloggen eller forumet. I veckoplanen ser du vilka uppgifter du ska göra och saker som du behöver komma ihåg. Lämna in ditt arbete i InfoMentor och se din lärares kommentarer på arbetet.

Fördelar med InfoMentor

  • Roligare, enklare och mer koll på läget!
  • Ökat Inflytande över din egen utveckling och ditt egna lärande
  • Målen blir tydligare och lättare att förstå
  • Du får reda på vad du behöver utveckla
  • Du kan göra självvärdering
  • Bättre överblick med veckoplanering och dina mål direkt i mobilen!