$left
$middle

InfoMentor för vårdnadshavare

InfoMentor ger dig stöd och kommunikation kring ditt barns utveckling För att kunna stötta ditt barn i skolarbetet behöver du information.

I vår webblösning kan du enkelt följa ditt barns kunskapsutveckling. Du hittar all viktig information från läraren, bland annat de läxor och uppgifter som ditt barn förväntas göra.

Du kan boka tid för utvecklingssamtal i InfoMentor. InfoMentors smidiga smartphonelösning gör det smidigt och enkelt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad på vad som händer i skolan – du har informationen i fickan. InfoMentor gör det enklare för dig att stötta ditt barn!

Fördelar med InfoMentor

  • Kontinuerlig information, när du vill
  • Bättre kommunikation med skolan
  • Kontinuerlig uppföljning
  • Tydlig löpande information om hur det går för ditt barn
  • Ordning och reda med veckoplanering med mera direkt i mobilen
  • Förutsättningar för bättre utvecklingssamtal och stöd så att ditt barn når målen