Arbetslag 9

Helga Boström - vikarierande processledare arbetslag (Svenska/SvA)
helga.bostrom@malmo.se
0733-84 19 52

Hossam Al-Naib - (föräldraledig höstterminen 21) (NO/Teknik)
hossam.al-naib@malmo.se
0708-29 28 58

Anna Gaete (Franska/Spanska/Musik)
anna.gaete@malmo.se

Björn Svensson (Matematik/NO/Teknik)
bjorn.svensson@malmo.se
0732-50 77 84

Gosia Bojkowska (Bild)
malgorzata.bojkowska@malmo.se

Heléne Svensson (SO)
helene.svensson2@malmo.se
0708-84 59 05

Johanna Hjelm (Svenska/SvA/SO)
johanna.hjelm@malmo.se
0734-20 86 51

Jonas Bjärnmark (Engelska/Svenska/SvA)
jonas.bjarnmark@malmo.se

Niklas Bruce (NO/Teknik)
niklas.bruce@malmo.se

Sara La Fleur (Musik)
sara.lafleur@malmo.se
0733-39 19 43

Sofia Wilhelmsson (Matematik)
sofia.wilhelmsson@malmo.se

Senast ändrad: