$left
$middle

Mölletoftaskolan

Bild på Mölletoftaskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Mölletoftaskolan är en liten F–3-skola med cirka 100 elever fördelat på fyra klasser. Skolan ligger på gamla Bulltofta flygfält, nära Flygfältsparken. Här är en fin utemiljö med lekplats, bandyplan och stor fotbollsplan i anslutning till skolan. 

Till förskoleklassen är två förskollärare och en fritidspedagog knutna och till årskurs 1-3 är en klasslärare och en fritidspedagog knutna per klass. 

Vår styrka är att vi är en liten enhet där det är nära mellan människor. Detta skapar trygghet både hos elever och pedagoger. Verksamheten kännetecknas av våra återkommande traditioner såsom fadderverksamhet, friluftsdagar, jultivoli och mim-festival. 

Snabbval