$left
$middle

Om Mölletoftaskolan

Mölletoftaskolan är en F–3-skola med cirka 100 elever och är en av Malmös minsta skolor. På skolan finns förskoleklass och årskurs 1–3 i åldershomogena klasser.

Mölletofta fritidshem är integrerat i skolans lokaler och samarbetar med förskoleklass och skola.

Efter avslutad årskurs 3 på Mölletoftaskolan, är man välkommen att fortsätta i årskurs 4–6 på Bulltoftaskolan.

Skolan samarbetar med lärarutbildningen på Malmö Högskola.

Det finns en stabil grund på skolan som delvis beror på att flera i personalen har arbetat länge på skolan men också för att det finns väl inarbetade traditioner och gott samarbete. Skolan har hög måluppfyllelse. Vi erbjuder en trygg, rolig och lärorik tid för våra elever och medarbetare.

Mölletoftaskolan

 • Mölletoftaskolan

  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Flygledaregatan 11
sv