$left
$middle

Elevhälsa

Möllevångsskolans Elevhälsoteam består av:

  • Skolsköterska
  • Kurator
  • Studie- och yrkesvägledare/SYV
  • Specialpedagoger
  • Psykolog

Kontakt elevhälsan

Kurator
Jenny Roos
Telefon 0721-773860

Skolsköterska
Kajsa Spangfort
Telefon 0728-882108

Studie- och yrkesvägledare
Johanna Warme
Telefon 0721-797500

Specialpedagog F-3
Ingela Fellnäs
Telefon 0733-162553

Speciallärare 4-9
Fanny Johansson
Telefon 0721-824297

Specialpedagog 4-9
Eva Kropf
Telefon 0729-819064

Speciallärare 4-9
Anna Burholm
Telefon 0723-812801

Speciallärare 4-9
Claudia Hansblom
Telefon 0723-851255


Elevhälsan

Elevhälsa handlar om elevens fysiska, psykiska och sociala hälsa under alla skolåren. Ett elevhälsoperspektiv ska genomsyra skolans hela verksamhet och vara förankrat hos alla som möter eleven under dagen.

Vårdnadshavare är skolans viktigaste resurs, deras inflytande och delaktighet i arbetet med elevernas arbets- och lärande miljö ska tas till vara och bidra till bästa möjliga lösningar.
 
Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet ska stödja skolpersonal i deras arbete, utreda enskilda elever i behov av särskilt stöd utifrån tvärvetenskaplig kompetens, delta i arbetet med insatser och åtgärder till stöd för dessa barn, följa upp och utvärdera sina insatser.

För Elevhälsoteamet är elever i behov av särskilt stöd en kärnverksamhet. Elevhälsoteamet kan vara behjälplig vid upprättande av åtgärdsprogram, ha ett kontaktnät med specialister och delta i arbetet utanför skolan men också råda, utreda och stödja elever samt hålla kontakt med vårdnadshavare.

Elevhälsoteamet arbetar utifrån individ, grupp och organisation.