Elevhälsan Möllevångsskolan

Möllevångsskolans Elevhälsoteam består av:

  • Skolsköterska
  • Kurator
  • Studie- och yrkesvägledare/SYV
  • Specialpedagoger
  • Psykolog

Kontakta elevhälsan

Kurator
Mimmi Thomèe
0723-97 12 84

Skolsköterska
Kajsa Spangfort
0728-88 21 08

Syv
Paula Mortensen

Specialpedagog F-3
Ingela Fellnäs
0733-16 25 53

Speciallärare 4-9
Fanny Johansson

Specialpedagog 4-9
Eva Kropf
0729-81 90 64

Speciallärare 4-9
Anna Burholm


Elevhälsan

Elevhälsa handlar om elevens fysiska, psykiska och sociala hälsa under alla skolåren. Ett elevhälsoperspektiv ska genomsyra skolans hela verksamhet och vara förankrat hos alla som möter eleven under dagen.

Vårdnadshavare är skolans viktigaste resurs, deras inflytande och delaktighet i arbetet med elevernas arbets- och lärande miljö ska tas till vara och bidra till bästa möjliga lösningar.
 
Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet ska stödja skolpersonal i deras arbete, utreda enskilda elever i behov av särskilt stöd utifrån tvärvetenskaplig kompetens, delta i arbetet med insatser och åtgärder till stöd för dessa barn, följa upp och utvärdera sina insatser.

För Elevhälsoteamet är elever i behov av särskilt stöd en kärnverksamhet. Elevhälsoteamet kan vara behjälplig vid upprättande av åtgärdsprogram, ha ett kontaktnät med specialister och delta i arbetet utanför skolan men också råda, utreda och stödja elever samt hålla kontakt med vårdnadshavare.

Elevhälsoteamet arbetar utifrån individ, grupp och organisation. 

Senast ändrad: