$left
$middle

Föräldrasamverkan

Vårt mål med föräldrasamverkan är att föräldrar ska känna sig delaktiga och informerade om skolans och fritidshemmets verksamhet.

Utifrån de dokument som vi arbetar med är det viktigt att skola och hem hittar ett gemensamt förhållningssätt.

  • Föräldramöte i klassen sker minst ett per termin
  • Minst ett utvecklingssamtal per termin med individuell utvecklingsplan.

Senast ändrad: