$left
$middle

Vår värdegrund

All personal har deltagit i arbetet med att formulera en värdegrund för Monbijouskolan. Vi har gemensamt tagit fram och på djupet diskuterat de värdeord som vi tycker är viktigast i vår verksamhet.

Det är viktigt att värdegrunden är känd för alla som ingår i verksamheten; barn, föräldrar och personal.

Våra viktigaste värdeord är:

  • eleverna i centrum
  • alla barn är allas
  • respekt
  • gemensamma regler
  • tydliga gränser - vem gör vad
  • tillåtande diskussionsklimat
  • professionalitet
  • flexibilitet

Plan mot kränkande behandling 21-22

Senast ändrad: