$left
$middle

Grundsärskola

På Munkhätteskolan finns grundsärskoleklasser med elever i årskurserna 1-6, med inriktning ämnen och ämnesområden.

Munkhätteskolans grundsärskola startade höstterminen 2020. Grundsärskolan delar lokaler med grundskolan och har sina hemklassrum i byggnad F vilka är anpassade utifrån elevernas behov. Förutom klassrum har vi gemensamma lokaler som sinnesrum, uppehållsyta och skapande rum. I dagsläget har vi ca 20 elever inskriva fördelade på 4 klasser och de läser antingen inriktning ämne eller ämnesområde.

Vi arbetar utifrån varje elevs bästa skola genom att vi tar hänsyn till elevers olika behov och ger dem stöd och stimulans så att de kan utvecklas så långt som möjligt. Den pedagogiska miljön präglas av stor kompetens kring elevers olika sätt att kommunicera. Det innebär att vi använder oss av olika kommunikationssätt som till exempel bildstöd och tecken som stöd, TAKK. Struktur och tydlighet ger en trygghet hos eleverna vilket skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling. I klassrummen kan man bland annat se tydliggjorda scheman och att personalen har ett gemensamt förhållningssätt.

I verksamheten arbetar olika yrkeskategorier tillsammans. Detta möjliggör att eleven bli sedd ur olika perspektiv.