$left
$middle

Elevhälsan

Munkhätteskolans elevhälsoteam består av skolpsykolog, tre specialpedagoger, två kuratorer, två skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare. Elevhälsoteamet är uppdelat två team ett som arbetar mot de lägre åldrarna och ett mot de äldre.

Elevhälsoteamet på Munkhätteskolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande och vid behov utredande. Uppdraget är att utgöra en stödprocess till arbetet med elevernas utveckling mot utbildningens mål som omfattar både kunskaper och värden.

Vakant
Skolsköterska F-6
Telefonnummer:
xxx.xxxxx@malmo.se

Pamela Lukacs
Skolsköterska 7-9
Telefonnummer: 0734-12 57 88
pamela.lukacs@malmo.se

Ludvig Lindgren
Kurator F-6
Telefonnummer: 0708- 98 32 92
ludvig.lindgren@malmo.se

Mersiha Durakovic
Kurator 7-9
Telefonnummer: 0731-52 59 58
mersiha.durakovic@malmo.se

Caroline Serwanga
Specialpedagog F-3
Telefonnummer: 0768-548322
caroline.serwanga@malmo.se

Petra Friman
Specialpedagog 4-6
Telefonnummer: 0709-74 38 04
petra.friman@malmo.se

Erika Sigeback
Specialpedagog 7-9
Telefonnummer: 0708-10 95 52
erika.sigeback@malmo.se